Info

En stor del av min verksamhet sker på uppdrag av skolor och förskolor. Jag har många års erfarenhet som porträttfotograf och har arbetat länge inom barnomsorgen. Något som brukar vara en fördel vid barnfotograferingar. För mig är det viktigt att vara lyhörd och flexibel eftersom jag befinner mig på andras arbetsplatser vid skolfotograferingar.

Jag använder JaRocka för att administrera och distribuera bilderna till föräldrar och personal. Föräldrarna får på så sätt full kontroll vid beställningen och kan välja ut de bästa bilderna online innan de går till tryck. Bra för plånboken och för miljön, eftersom ingenting framkallas förrän föräldrarna gjort sitt köp.

Välkommen att kontakta mig angående skolfotografering i Östergötland, Södermanland och Småland!